Resources

Danish pipeline

With tokenization, part-of-speech tagging and parsing: 

Til automatisk orddeling, annotering af ordklasse, og dependensanalysering af tekster på dansk.

Danish named entity recognition

For location, person, and organization names:

Til automatisk navnegenkendelse af steder, personer og organisationer af tekster på dansk.

Dansk NLP mailing list – https://mailman.itu.dk/mailman/listinfo/dansknlp 

For all our research code, see our ITU NLP github repository