The Lacunae of Danish Natural Language Processing

Andreas Kirkedal, Barbara Plank, Leon Derczynski and Natalie Schluter

NODALIDA 2019

Danish is a North Germanic language spoken principally in Denmark, a country with a long tradition of technological and scientific innovation. However, the language has received relatively little attention from a technological perspective. In this paper, we review Natural Language Processing (NLP) research, digital resources and tools which have been developed for Danish. We find that availability of models and tools is limited, which calls for work that lifts Danish NLP a step closer to the privileged languages.

Dansk abstrakt: Dansk er et nordgermansk sprog, talt primært i kongeriget Danmark, et land med stærk tradition for teknologisk og videnskabelig innovation. Det danske sprog har imidlertid været genstand for relativt begrænset opmærksomhed, teknologisk set. I denne artikel gennemgar vi sprogteknologi-forskning, -ressourcer og -værktøjer udviklet for dansk. Vi konkluderer at der eksisterer et fatal af modeller og værktøjer, hvilket indbyder til forskning som løfter dansk sprogteknologi i niveau med mere priviligerede sprog.

pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *